Տեղեկատվության հոսք
Համակարգի մասին
Շրջանավարտների զբաղվածության «HEN-GEAR» պորտալը ստեղծվել է Եվրոպական միության «Տեմպուս-ի HEN-GEAR» ծրագրի շրջանակներում: Պորտալի հիմնական նպատակն է աջակցել շրջանավարտների զբաղվածության խնդիրների լուծմանը, ինչպես նաև նպաստել կրթության ու բիզնեսի ոլորտների միջև համագործակցությանը: ԵՊՀ յուրաքանչյուր շրջանավարտ սկսած 2014 թվականից կարող է գրանցվել համակարգում, համալսարանն իր հերթին հաստատում է շրջանավարտի կողմից մուտքագրված որոշ վարչական տվյալներ, որից հետո շրջանավարտի տվյալները հասանելի են լինում պորտալում: Հետաքրքրված գործատուները համակարգում գրանցվելուց հետո կարող են որոնումներ կարատել և համապատասխան աշխատանքի առաջարկություններ ներկայացնել շրջանավարտներին: Համակարգում գրանցման և այլ աշխատանքները համակարգվում են ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի կողմից:

2013/14 ուսումնական տարվա շրջանավարտների գրանցման մեկնարկ
29.10.2014
2014թ. աշնանը մեկնարկել է ԵՊՀ 2013/14 ուստարվա շրջանավարտների կողմից պարտալում գրանցվելու հիմնական գործընթացը: Գրանցվելով համակարգում Դուք ձեռք եք բերում աշխատաշուկայում դրսևորվելու նոր հնարավորություններ: